ParafiaParafia św. Brata Alberta została erygowana przez Księdza Biskupa dra Stanisława Nowaka 20 maja 1987 r. Teren jej został wyłączony z parafii św. Apostołów Piotra i Pawła. Pierwszym proboszczem i budowniczym kościoła był ks. Jan Władysław Koźmin. Całości prac, wieńczących budowę, a także nadanie sakralnego tonu wnętrzu i otoczeniu świątyni podjął się od 1996 r. ks. Jan Kazimierz Niziołek.

W 1985 r. staraniem proboszcza macierzystej parafii ks. Piotra Miklasińskiego została zakupiona działka pod budowę kościoła, usytuowana między ulicami: Żabią a Obrońców Poczty Gdańskiej. Działkę tę poświęcił biskup S. Nowak 18 sierpnia 1985 r. W tym samym roku został utworzony tu wikariat terenowy, a jego duszpasterzem został ks. J.W. Koźmin, dotychczasowy wikariusz parafii św. App. Piotra i Pawła. Zamieszkał on na tym terenie w domu prywatnym przy ul. Górnośląskiej, przekazanym pod administrację wikariatu przez mieszkankę Warszawy p. I. Malczewską. W tym domu urządził salę katechetyczną, a liturgię zaczął odprawiać w kaplicy - baraku ustawionym na placu przyszłej budowy.

Projekt kościoła przygotował mgr inż. arch. Włodzimierz Domagała. Pozwolenie na budowę kościoła władze miejskie wydały 12 października 1987 r. Prace budowlane rozpoczęto w maju 1988 r. W tymże roku, 4 września biskup S. Nowak wmurował kamień węgielny w ścianę powstającej świątyni, zaś sam kościół już wybudowany został poświęcony przez tegoż arcybiskupa 17 czerwca 1992 r. W latach następnych położono marmurową posadzkę i zakupiono nowe ławki. W 1996 r. staraniem aktualnego proboszcza ks. Jana Niziołka wykonano parking przed kościołem i wybudowano zaplecze gospodarcze z garażami. W 1997 r. zakupiono dwa nowe konfesjonały i nowy dzwon – poświęcenia dokonał biskup Antoni Długosz 17 czerwca 1997 r. W tym samym roku wybudowano plebanię w stanie surowym. W roku następnym były prowadzone prace wykończeniowe w budynku plebanii, zakupiono także drugi dzwon. Poświęcenia nowej plebanii i dzwonu dokonał arcybiskup Stanisław Nowak 17 czerwca 1998 r.

Od początku 1999 r. prowadzono intensywne prace nad upiększeniem wnętrza kościoła wg projektu mgr inż. arch. Mariana Kruszyńskiego i mgr inż. arch. Jerzego Kopyciaka z Częstochowy. Wykonano ołtarz główny „Ecce Homo”, ołtarze boczne: Miłosierdzia Bożego i Matki Bożej Częstochowskiej, nowy ołtarz do odprawiania Mszy św., ambonkę, nowe tabernakulum, chrzcielnicę, zakupiono cztery żyrandole, zamontowano dwa witraże, nową radiofonię, a także ławki boczne. W wigilię wielkiego Jubileuszu 2000-lecia chrześcijaństwa 10 października 1999 r. arcybiskup S. Nowak dokonał uroczystego poświęcenia kościoła.

W Jubileuszowym Roku 2000, jako wotum parafii, przed świątynią został wzniesiony pomnik z brązu św. Brata Alberta, autorstwa profesora Czesława Dźwigaja z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Poświęcenia pomnika dokonał arcybiskup Stanisław Nowak 17 czerwca 2000 r. W dalszej kolejności wymieniono wszystkie okna w kościele, wykonano parkan i schody wraz z otoczeniem pomnika św. Alberta.

W następnych latach parafia podjęła się wielkiej inwestycji, która ma procentować na wiele pokoleń. Kościół jako miejsce zetknięcia rzeczywistości ludzkiej z rzeczywistością Boską powinien do tej relacji odpowiednio nastrajać. Najlepszym do tego środkiem jest sztuka, która wznosi nasze myśli ku niebu. Dlatego też rozpoczęto artystyczne malowanie naszej świątyni. Całość koncepcji powstała w pracowni prof. Czesława Dźwigaja z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Obecnie cały kościół jest bogato zdobiony polichromiami. Można podziwiać m.in.: panteon świętych na ścianie wieńczącej prezbiterium, polskie tarcze herbowe na łuku łączącym nawy, w kopule nad ołtarzem przedstawienie czterech Ewangelistów, w kaplicy Matki Bożej sceny z dziejów opieki Królowej Polski nad naszą Ojczyzną z Jasną Górą w tle, w kaplicy Miłosierdzia Bożego wizje pielgrzymowania z Sanktuarium Łagiewnickim w tle a nad chórem muzycznym Oko Opatrzności.

W tym czasie wykonano witraże o tematyce chrystologicznej (z prawej strony patrząc od ołtarza) oraz mariologicznej (z lewej strony).

W 2011 roku, w 1. rocznicę katastrofy prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem wykonano pomnik patriotyczny Katyń – Smoleńsk dla uczczenia i podtrzymywania żywej pamięci o tych, dla których Bóg, Honor, Ojczyzna były cenniejsze niż życie.

Monument powstał w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, według projektu profesora Czesława Dźwigaja. Prace nad nim trwały kilka miesięcy. Swoim oryginalnym kształtem i prostotą wykonania przyciąga wzrok. Słowa zamieszczone na płycie: Polskim patriotom, ofiarom katastrofy lotniczej, których śmierć pokonała fałsz historii uświadamiając światu dramat Polaków zamordowanych bestialsko w Katyniu skłaniają do refleksji. Płyta pomnika jest w kształcie krzyża, ale może symbolizować też samolot, który wbija się w kulę ziemską.